Slide

Een inclusieve organisatie biedt perspectief in werk en ontwikkeling, voor iedereen. Oók voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat vraagt om denken in kansen en mogelijkheden. Om Onbeperkte Denkers dus! Het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen biedt alle belanghebbenden binnen de sector ondersteuning om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te stimuleren. Samen kunnen we van de banenafspraak een succes maken!

Interview met Ineke van Steensel

“We kunnen een voorbeeldfunctie vervullen in inclusief werkgeverschap”

Lees het verhaal

Interview met Patrick Florentinus Ribeiro

“Niet praten óver, maar praten mét!”

Lees het verhaal

Interview met Gerard Smits

“Vergeet het woord ‘beperking’, iedereen heeft talent!”

Lees het verhaal

Interview met Yoram Bovenkerk

“Inclusiviteit moet in de haarvaten van de organisatie gevoeld worden”

Lees het verhaal

Lees het persbericht

Over de lancering van Onbeperkte Denkers sector Waterschappen

Lees het bericht

Het commitment

Waarmee de top van de organisatie haar betrokkenheid kracht bij kan zetten

Lees het commitment

Aan wie breng jij een ODE?

Lees meer