Slide Ben jij ook een Onbeperkte Denker? De banenafspraak staat ook binnen de sector waterschappen hoog op de agenda. Er is al veel bereikt, zoals blijkt uit de recente monitor Wet Banenafspraak. Tegelijkertijd is er nog veel te doen om de ambitie te realiseren! Daarom start het A&O-fonds Waterschappen samen met de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV het sectoraal ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers’. Doe jij mee?

Een inclusieve organisatie biedt perspectief in werk en ontwikkeling, voor iedereen. Oók voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat vraagt om denken in kansen en mogelijkheden. Om Onbeperkte Denkers dus! Het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen biedt alle belanghebbenden binnen de sector ondersteuning om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te stimuleren. Samen kunnen we van de banenafspraak een succes maken!

Het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers sector waterschappen’ is een initiatief van het A&O fonds Waterschappen in samenwerking met de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Het initiatief is gericht op belanghebbenden op sectorniveau en binnen organisaties en faciliteert en ondersteunt bij het realiseren van de taakstelling rond de Wet Banenafspraak. Er wordt nauw samengewerkt met het Platform Inclusiviteit.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan even aan!

Platform Inclusiviteit sector waterschappen

Het platform Inclusiviteit van het A&O fonds Waterschappen timmert al een aantal jaren goed aan de weg binnen de sector. Professionals bij waterschapsorganisaties ontmoeten elkaar op het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van inclusiviteit, in het bijzonder de Wet banenafspraak. Lees hier meer.

Meedenken of meedoen!

Hoe kan het Onbeperkte Denkers programma het beste aansluiten bij de sectorbrede wensen en behoeften van organisaties in de sector waterschappen? Jij kan het ons vertellen. Word ook een Onbeperkte Meedenker!

Eerder hield Onbeperkte Denkers een verkenning wat er nodig is om de instroom van mensen met een beperking binnen de sector waterschappen te bevorderen. Lees hier de bevindingen.

Onbeperkte Denkers in actie!

Het Onbeperkte Denkers programma wordt al twee jaar met succes ingezet bij de Rijksoverheid. Nieuwsgierig hoe we bij de Rijksoverheid inclusie van mensen met een beperking stimuleren en faciliteren? Neem een kijkje op rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan even aan!

Meer weten? Stuur een mail naar info@onbeperktedenkers.nl