Hoe realiseer je een inclusief team?

Een goed functionerend team is een inclusief team

De kern van inclusiviteit is dat iedereen wordt ingesloten en niet uitgesloten. Ieder mens is immers uniek. Eenieder heeft zijn eigen talenten. De kunst is om al die talenten als het ware tot één geheel te smeden. Inzicht in de kenmerken, eigenschappen, kwaliteiten en minder sterke punten van de afzonderlijke teamleden helpt een team zijn doelstellingen beter te realiseren. Op effectieve wijze kunnen taken worden toebedeeld en kwaliteiten van ieder teamlid kunnen zo optimaal worden benut. Maar het is ook mogelijk de minder sterke punten van teamleden te versterken door hen soms juist dat te laten doen waar zij minder goed in zijn. Dan kunnen de individuele teamleden zich ontwikkelen.

Aanbevelingen voor succes

 • Selecteer teamleden die vol enthousiasme aan de te realiseren doelen willen werken
 • Maak een overzicht van eigenschappen, kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn
 • Creëer een veilige werkomgeving: ieder individu mag er zijn, gevoelige zaken blijven binnen het team, iedereen is gelijk – ieder mens is uniek, reken elkaar niet op zaken af
 • Verkrijg inzicht in de teamleden en in wie goed kunnen samenwerken op sub-onderwerpen
 • Benut kwaliteiten optimaal door gericht werkzaamheden toe te delen die bij de leden passen
 • Geef ruimte voor ontwikkeling om minder sterke punten van teamleden te versterken
 • Houd rekening in teambesprekingen en in het werk met ieders’ mogelijkheden en beperkingen
 • Laat teamleden met een beperking actief en passief de informatie over de beperking geven die nodig is voor het team in het belang van het werk
 • Laat teamleden elkaar opbouwende feedback geven

En dit helpt:

 • Intrinsieke motivatie
  Als er sprake is van intrinsieke motivatie om mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te geven volwaardig bij te dragen aan de samenleving, speelt beeldvorming een minder belangrijke rol. Creëer intrinsieke motivatie door bewustwording, inleving en beleving te realiseren.
 • Juiste competenties en kwalificaties
  Zoek mensen die voldoen aan de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken. Selecteer kandidaten met de beste kwaliteiten. Beleidsinstrumenten die de overheid ter beschikking stelt, kunnen een noodzakelijke randvoorwaarde zijn om het eventuele productiviteitsverlies te compenseren. Deze instrumenten mogen echter niet van doorslaggevend belang zijn om mensen van de doelgroep aan te nemen.
 • Sparren met iemand uit de doelgroep
  Vooroordelen wegnemen kan op allerlei manieren gebeuren, maar in de praktijk en uit onderzoek blijkt dat het werken met mensen met een beperking het beste werkt. Een stap die daaraan voorafgaat, is het ervaringen uitwisselen met iemand uit de doelgroep die zich inzet als ervaringsdeskundige. Iedere beperking is anders. Als je iemand met een beperking wil aannemen en je twijfelt, win dan advies in bij medewerkers met een beperking die al bij jouw ministerie werken en die graag die twijfels wegnemen.