v.l.n.r.: Marcel van Galen, Patrick Florentinus Ribeiro, Robert Dammers

ODE aan Marcel van Galen en Robert Dammers

Marcel van Galen en Robert Dammers, beiden werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), ontvingen op 7 oktober de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat zij out of the box denken en handelen om een succes te maken van de banenafspraak.

Patrick Florentinus Ribeiro, Hoofd P&O bij HHNK verraste de mannen met de ODE: “Marcel en Robert hebben door buiten de normale grenzen te denken, gehandeld in de geest van onbeperkte denkers. Dit helpt ons als organisatie én als MVO verder.”

Onbeperkte Denkers stelde Marcel en Robert de volgende vragen:

Hoe maak jij werk van de banenafspraak en welke tips heb jij voor anderen?

Marcel van Galen, manager bij HHNK:
“Inclusie bij HHNK betekent voor mij dat HHNK in de volle breedte een afspiegeling is van de samenleving waar wij voor werken. In het bijzonder span ik mij hierbij in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit (ook persoonlijke) betrokkenheid bij deze doelgroep kijk ik wat de mogelijkheden zijn binnen mijn cluster om mensen uit deze doelgroep kansen te bieden. In mijn optiek is het bieden van werk (en hiermee structuur) bij uitstek een middel dat gebruikt kan worden om ze meer zelfvertrouwen, waardering, blijheid en persoonlijke groei te bieden. Iets waar óók zij als mens recht op hebben in onze toch al zo op prestaties gerichte maatschappij. HHNK kan met al zijn kennis, brede werkpalet en diversiteit aan medewerkers een mooi invulling geven aan het verder invullen van haar maatschappelijke opdracht.

Mooi om te zien is dat HHNK dit zeer serieus neemt en de mogelijkheden hier ook volop voor wil creëren en verder uitbouwen! Binnen het cluster Onderhoud zit dit vooral op functies in het groen en de techniek. Van het maken van vogelkastjes t.b.v. de bestrijding eikenprocessierups tot ‘de vuilnisbakkenronde’ op de picknickplaatsen. Het is hierbij vooral het pakken van kansen en het gebruiken van je persoonlijke netwerken om ‘zaken’ gedaan te krijgen. HHNK-breed is er zeker nog veel meer mogelijk, met een beetje creativiteit en het loslaten van gewoontes en vaste structuren.”

Robert Dammers, (voormalig) HR adviseur bij HHNK en nu HR manager bij stichting Waterproef:
“Vanuit mijn rol als trekker voor de banenafspraak heb ik binnen HHNK vooral gedacht in kansen. En mij afgevraagd: ‘Waar liggen taken/werkzaamheden in de organisatie die kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?’ En: ‘Welke van die taken en werkzaamheden worden nu niet uitgevoerd? Is er behoefte aan ondersteuning?’

Dan kom je bijvoorbeeld uit op het op afstand bedienen van de toegang tot de zuiveringen. Door die match te maken, kom je tot een win-win situatie. Daarnaast is  het belangrijk te zoeken naar draagvlak in de organisatie op alle niveaus. Zorg dat de kosten zijn begroot en dat daar dekking voor is.

De volgende stap is investeren in het netwerk (gemeenten, werkgeversplein, 30 plus bedrijven, GGZ, job coaches, etc.) en het in contact brengen van potentiële kandidaten met afdelingen die taken en werkzaamheden beschikbaar hebben en hun begeleiders. Tegelijkertijd de begeleiders ook een goede ondersteuning bieden door het geven van bijvoorbeeld de ‘Harrie helpt’ training. Ik heb veel tijd gestoken in het netwerk kennis laten maken met HHNK. ‘Wat voor soort organisatie zijn we? ‘Welke werkzaamheden/taken functies zijn er?’. En potentiële kandidaten uitnodigen voor kennismaking. Belangrijk is om de juiste mensen in je eigen organisatie om je heen te verzamelen die denken in kansen en mogelijkheden. Succes werkt aanstekelijk! En laat andere afdelingen volgen. Probeer creatief te zijn door gebruik te maken van bijvoorbeeld detacheringen, aanbestedingen, opdrachten. Daar liggen ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is vooral een kwestie van doen en blijven doen. Het kost (veel) tijd en energie, soms gaan zaken niet goed, en is er ook nog administratieve rompslomp, maar je krijgt er als organisatie veel voor terug!”

Vind jij ook dat iedereen kans op werk en ontwikkeling verdient, arbeidsbijzonderheid of niet? Meld je aan als Onbeperkte Denker en blijf op de hoogte. Of nomineer ook iemand voor een ODE!