foto: Kees Winkelman

‘We moeten leren breder te kijken’

Mevrouw mr. Ineke van Steensel -van Hage is lid van het dagelijks bestuur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In haar portefeuille zitten waterveiligheid, waterkeringen en muskusrattenbestrijding, facilitaire zaken, ICT, digitale transformatie en P&O. Daarnaast is zij lid van het bestuur en portefeuillehouder Banenafspraak van de ZPW (Zelfstandige Publieke Werkgevers) en lid van het bestuur van de Vereniging werken voor waterschappen. Dat is al heel wat, maar het weerhoudt er haar niet van ook sectorambassadeur Onbeperkte Denkers sector waterschappen te zijn. In die functie maakt Ineke zich hard voor een inclusief werkklimaat.

Verschillende niveaus

“De organisaties in de sector waterschappen kunnen een grote rol spelen in de banenafspraak. Bij vijfendertig organisaties in de sector waterschappen werken ruim dertienduizend mensen in veel functies ‘in het veld’ en op kantoor. Ik zie het als een maatschappelijke plicht om ook mensen met een arbeidsbeperking daarvoor in aanmerking te laten komen. Ik ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is op verschillende niveaus; zowel bij onderhoudswerkzaamheden als op administratief vlak.”

Groeien in de rol

Ineke werkt al meer dan vijftig jaar. “Eerst in de gezondheidszorg en daarna in de veiligheidsregio. Ook in die sectoren stond ik open voor een inclusieve werkvloer, omdat ik dat normaal vind. Mijn visie op de samenleving is dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben; iedereen verdient een kans op een baan. Natuurlijk hangt het af van talenten en de specifieke functie-eisen, maar er is meer mogelijk dan op dit moment gebeurt. Sinds vorig jaar zijn de organisaties in de sector waterschappen zelfstandig werkgevers; een rol waar zij in groeien. Toch is al zichtbaar dat de organisaties in de sector waterschappen zich steeds bewuster worden van inclusief werkgeverschap. We moeten breder gaan zoeken naar medewerkers; óók omdat voor een aantal werkzaamheden de arbeidsmarkt krap wordt.”

Banen scheppen

“Nu we ons langzamerhand bewust worden van ‘anders zoeken’, kunnen we wellicht ook banen scheppen. Wat in deze tijd niet helpt, is dat we allemaal thuis werken. In het veld krijgen nieuwe medewerkers wel begeleiding van een ‘buddy’. Maar een nieuwe medewerker die ook thuis werkt, is lastig te begeleiden. Voor hen is het ook lastig ‘feeling’ met de werkgever te krijgen. Buiten dat, zie ik al goede resultaten. Mensen met een arbeidsbeperking komen in vaste dienst óf we helpen hen verder op zoek naar een andere baan.”

Breder bekend maken

Het commitment bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is groot, zegt Ineke. “P&O is actief bezig met inclusiviteit, evenals de leidinggevenden. Als sectorambassadeur laat ik graag zien waar de waterschappen voor staan. We laten bij het UWV en diverse bureaus weten dat we zoeken naar mensen met een arbeidsbeperking om invulling te geven aan openstaande vacatures. Zelf denk ik dat we wellicht meer naar buiten kunnen treden om iedereen te laten weten dat ook de sector waterschappen werk maakt van inclusief werkgeverschap. Voor nu is het beginnen in eigen kring, dan ontstaat er als vanzelf een olievlekwerking.”

Anders kijken

Op de vraag hoe Onbeperkte Denkers bij kan dragen aan een inclusieve werkvloer, antwoordt Ineke: “Door ideeën uit te wisselen. Niet alleen door de ambassadeurs, maar door iedereen. Medewerkers bij de waterschappen zijn een doorsnee van de samenleving en dat vraagt dat we openstaan voor ideeën en een andere manier van kijken naar mogelijkheden.”

Interview door Corry Daalhof