foto: Kees Winkelman

Praktische uitvoering inclusief werkgeverschap


Yoram Bovenkerk is bestuurder bij FNV Overheid, bestuurslid van het A&O-fonds Waterschappen, en onderhandelaar aan de cao-tafel sector waterschappen. “Een afwisselend leven”, zo zegt hij. Hij is graag sectorambassadeur om inclusiviteit binnen de sector waterschappen naar een hoger plan te tillen.

“Het is goed dat de sector waterschappen streeft naar meer inclusiviteit en ik vind het altijd goed om daarover mee te denken en vanuit mijn rol aan de cao-tafel te helpen om de ambitie waar te maken. Ik vind het mijn taak om dit onderwerp hoog op de agenda te houden en waar mogelijk ook te helpen om het in de praktijk ‘handen en voeten’ te geven. Inclusief werkgeverschap is mogelijk op elk niveau. Soms moet er iets aangepast/ingericht worden en is enige flexibiliteit nodig. Maar als we alleen letten op waarin iemand excelleert, kan dat geen probleem zijn.”

In de haarvaten van de organisatie

“Ik merk dat organisaties in de sector waterschappen zeker de ambitie hebben om inclusiever te worden, de bewustwording is er in ieder geval al. Zij hebben veel te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, maar er moet ook nog wel het één en ander gebeuren. Het onderwerp ‘inclusiviteit’ moet op hoog niveau én in de haarvaten van de organisaties gevoeld worden. Natuurlijk is er een banenafspraak, maar ik merk dat er een hogere intrinsieke motivatie nodig is om meer medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen.”

Onderlinge contacten

“De organisaties in de sector waterschappen kunnen nóg meer laten zien wat zij te bieden hebben. Ze kunnen functies creëren en perspectief voor deze doelgroep ontwikkelen en uitdragen. Dat laatste zie ik nog niet voldoende. Maak gebruik van talent, ongeacht of iemand een beperking heeft. Als sectorambassadeur wil ik bijdragen aan de onderlinge contacten en het platform inclusiviteit. Bij gesprekken aan de cao-tafel en in lokaal overleg kan ik het onderwerp de plek geven die het verdient. Het commitment mag nog breder worden, ik zie dat als een gezamenlijke taak van de ambassadeurs.”

Out of the box denken

“Onbeperkte Denkers kan bijdragen aan de inclusiviteit door out of the box te denken. Juist door niet de gebaande paden te bewandelen, kan Onbeperkte Denkers organisaties verder helpen. OD kan ook een bijdrage leveren om de sector waterschappen op een ander spoor te zetten, dingen aanjagen om het hogere doel te bereiken. Zelf ga ik er in ieder geval vol enthousiasme mee aan de slag!”

Interview door Corry Daalhof