foto: Kees Winkelman

‘Het moet onderdeel worden van ons DNA’


Patrick Florentinus Ribeiro is sinds vier maanden hoofd P&O bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier én sectorambassadeur voor het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen.

“Dat klinkt als heel wat, maar ik wil héél graag betrokken zijn bij dit programma. Enerzijds omdat inclusiviteit dicht bij mij ligt, want ik ben niet van Nederlandse komaf. Anderzijds omdat ik heel sterk voel dat mensen met een arbeidsbeperking er vanzelfsprekend bij horen. Arbeidsbeperking vind ik op zich al een fout woord, ik zou dat het liefst nooit meer gebruiken. Mensen aannemen die op enigerlei manier ergens in beperkt worden moet uit de ‘doelstelling’, het moet onderdeel worden van ons DNA.”

Alle beetjes helpen

“Onze afdeling P&O gaat daarin mee. Niet omdat ik zeg dat het moet, maar vanuit consensus. Ik merk dat sommige afdelingen wat meer tijd nodig hebben om eraan te wennen. Ik zie ook dat andere afdelingen er heel welwillend tegenover staan. Door samenwerking van P&O met het cluster Onderhoud (Waterveiligheid en Wegen) werd een 30+ samenwerkingsverband opgezet. Dat is een indirecte bijdrage aan inclusief werkgeverschap, maar alle beetjes helpen toch? Hetzelfde gebeurt bij het cluster Facilitair (P&OCF) voor schoonmaak en bij Inkoop (VHIJG).”

Best practices delen

Patrick wéét dat mensen met een arbeidsbeperking net zo goed als mensen zonder arbeidsbeperking in staat zijn tot grootse prestaties. “Ik ken iemand met Asperger. Hij is een kei in programmeren, maar vindt sociale contacten lastig. Daar kun je dan een oplossing voor verzinnen. We moeten alleen kijken naar talent, naar wat wél kan. Ik heb al goede initiatieven gezien. Bespreekbaar maken is belangrijk, net als informatievoorziening. Ik pleit voor het delen van ‘best practices’, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We moeten er wel bewust van zijn dat we niet gaan ‘labelen’ en dat er een vorm van positieve discriminatie ontstaat. Kies alleen op talent, de rest is minder belangrijk.”

Niet praten over, maar mét

“Concrete resultaten zie ik wel, maar nog te weinig. Ik heb moeite met targets en lijstjes. Ik wil inzichten met elkaar delen, de kracht van herhaling gebruiken om het bij iedereen tussen de oren te krijgen. Ik wil dat mensen met een arbeidsbeperking langskomen en vertellen over hun werk, wat er aangepast diende te worden (of niet), hoe zij het ervaren. Niet praten óver, maar praten mét!”

Sparren, brainstormen en kennis delen

Onbeperkte Denkers kan een klankbordrol vervullen. Met ons sparren als we niet verder komen, als we dingen niet weten. Ideeën delen vind ik ook belangrijk. We moeten een kennisbank worden en alle kennis delen met alle organisaties binnen de sector waterschappen. Ik heb ontzettend veel zin om met het programma te beginnen en stiekem hoop ik al op een bredere aanpak. Want iedereen heeft het over duurzame inzetbaarheid, maar iemand ontslaan na twee jaar ziekte – terwijl de medewerker graag wil blijven werken – is niet duurzaam.”

Interview door Corry Daalhof