Waar vind je iemand uit de banenafspraak?

Kandidaten uit de banenafspraak zijn waardevol en divers. Ze brengen hun eigen set talenten mee. Veel van deze mensen staan in het zogenoemde doelgroepregister. Dat register wordt bijgehouden door het UWV. Voor het aannemen van mensen uit de banenafspraak kunnen werkgevers subsidie ontvangen als zij ze aannemen. Maar: hoe vind je ze en waar kun je terecht voor advies en begeleiding?

Hierin werken UWV, gemeente en opleiders samen. Het WSP geeft advies, maar je kunt ook zelf op zoek naar een kandidaat via de Kandidatenverkenner. 

Via het werkgeversservicepunt
Via gemeente en UWV

Er zijn speciale teams die zich bezighouden met mensen met een arbeidsbijzonderheid. Zij denken graag met je mee en helpen je door het woud aan wet- en regelgeving. Ook kunnen ze helpen met het maken van een BIA: een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie. Met het BIA wordt in kaart gebracht wat de werkzaamheden zijn en welk deel van dat werk niet wordt ingegeven door tijd of werkdruk. Vervolgens wordt er aan de hand van die werkzaamheden een profiel gemaakt voor iemand met een arbeidsbijzonderheid. Een soort jobcarving dus, maar dan uitgebreider. Vervolgens zoekt het UWV een passende kandidaat.

De arbeidsdeskundige zoekt niet alleen een kandidaat, maar komt ook langs op de werkplek en kijkt naar de belastbaarheid voor de kandidaat en de belasting van het werk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste hulpmiddelen die op de markt zijn voor ondersteuning op de werkvloer en kunnen een aanvraag hiervoor indienen. De kandidaat wordt vervolgens voorgedragen aan de werkgever. De werkgever ontvangt ook de ‘gebruiksaanwijzing’ om de landing in de organisatie en in het team zo goed mogelijk te begeleiden en plaats te laten vinden.

Arbeidsdeskundigen UWV met specialisatie ‘voorzieningen’

Klaar om aan de slag te gaan?

Lees eerst deze handreiking met de 6 stappen om samen banen voor mensen uit de banenafspraak te realiseren