Zomerschool Waterschap Zuiderzeeland

Op 8 juni 2023 vond de aftrap plaats van de zomerschool van Waterschap Zuiderzeeland. 
Deze staat dit jaar in het teken van onbeperkt denken en inclusief doen. Wouter Slob, secretaris-directeur van Zuiderzeeland en sectorambassadeur van Onbeperkte Denkers sector waterschappen, opende de zomerschool met een sprankelend Onbeperkte Denkers stellingendebat. Dat leverde mooie inzichten, prachtige oneliners en prikkelende doordenkers op. Bij de Onbeperkte Denkers pop-up gingen we in gesprek met medewerkers over hun ervaringen, tips en ambities. En in de middag gingen het MT en het team leidinggevenden met hun ambitie aan de slag in een sessie over Diversiteit & Inclusie. Zoals mooi teruggeven werd: ‘We willen van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam en idealiter naar onbewust bekwaam.’ De wens, wil en ambitie om meer diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid te gaan bewerkstelligen, is er bij Waterschap Zuiderzeeland! Met prikkelende workshops en OD talkshows gaan we er deze zomer mee aan de slag.