Samenwerken met het WerkgeverServicePunt UWV
aan de banenafspraak 

Succesvol kandidaten werven voor vacatures Banenafspraak: je hoeft het niet alleen te doen. Een goede samenwerking met het werkgeversservicepunt UWV van de gemeente is goud waard. Lara van Hoogheemraadschap van Rijnland en Hülya van Werkgeversservicepunt Holland Rijnland weten daar alles van. Zij stelden een handreiking op om jou in 6 stappen te helpen naar een succesvolle samenwerking.

Bekijk ook de 10 succesfactoren banenafspraak. Deze succesfactoren zijn samengesteld uit input en ervaringen van organisaties binnen de sector waterschappen.

Bekijk ook de Checklist banenafspraak. Heb je behoefte aan een checklist die je van A tot en met Z een aanpak levert? Check dan deze checklist: