Op initiatief van het A&O-fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV, is vandaag het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen gelanceerd. Het programma biedt een sectoraanpak en maatwerkondersteuning voor de 35 lidorganisaties bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij ligt de focus op mensen beoordelen op hun talenten in plaats van hun beperkingen. 

Data van de eveneens vandaag gepubliceerde Monitor Banenafspraak 2020 van het A&O-fonds Waterschappen, laten zien dat de in 2019 ingezette stijging van meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de 35 organisaties in de sector in 2020 is afgevlakt. De teller blijft staan op 262 gerealiseerde banen. Dit zijn 165 banen minder dan het quotum voor de totale sector in 2020 (427). Reden te meer voor de initiatiefnemers om te starten met een sectoraal ondersteuningsprogramma.   

“Ik merk dat organisaties in de sector waterschappen zeker de ambitie hebben om inclusiever te worden en zij hebben veel te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Maar er is een hogere intrinsieke motivatie nodig om meer medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen”, zegt Yoram Bovenkerk. Bovenkerk is bestuurder bij FNV Overheid, bestuurslid van het A&O-fonds Waterschappen en onderhandelaar aan de cao-tafel sector waterschappen. Hij is één van de vier sectorambassadeurs voor het programma Onbeperkte Denkers om inclusiviteit binnen de sector waterschappen naar een hoger plan te tillen.

Patrick Florentinus Ribeiro, hoofd P&O bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, eveneens sectorambassadeur voor het programma Onbeperkte Denkers, sluit hierbij aan: “Ik vind het vanzelfsprekend dat mensen met een arbeidsbeperking er bij horen.” Patrick heeft al goede initiatieven gezien. “Ik pleit voor het delen van ‘best practices’, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat we de kracht van herhaling gebruiken om het bij iedereen tussen de oren te krijgen. Ik wil dat mensen met een arbeidsbeperking langskomen en vertellen over hun werk, wat er aangepast dient te worden (of niet), hoe zij het ervaren. Niet praten óver, maar praten mét! We moeten een kennisbank worden en alle kennis delen met alle organisaties binnen de sector waterschappen.”

Sectorambassadeur Gerard Smits is secretaris-directeur van Het Waterschapshuis. Hij ziet een grote rol weggelegd voor het sectoraal ondersteuningsprogramma. “Onbeperkte Denkers kan bijdragen aan de inclusiviteit door  organisaties aan te jagen, hen te stimuleren in te zetten op talenten. Zo krijgen we de juiste persoon op de juist plek. Mijn credo is: ‘Vergeet het woord beperking, iedereen heeft talent!’ ..  Ik ga er in ieder geval vol enthousiasme mee aan de slag!”

Sectorambassadeur Ineke van Steensel ziet ook een voorbeeldfunctie in inclusief werkgeverschap voor organisaties weggelegd. Ineke is lid van het dagelijks bestuur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland met onder meer de portefeuille P&O. Daarnaast is zij lid van het bestuur en portefeuillehouder Banenafspraak van de ZPW (Zelfstandige Publieke Werkgevers) en lid van het bestuur van de Vereniging werken voor waterschappen. “De organisaties in de sector waterschappen kunnen een grote rol spelen in de banenafspraak”, zegt Ineke. “Bij vijfendertig organisaties in de sector waterschappen werken ruim dertienduizend mensen in veel functies ‘in het veld’ en op kantoor. Ik zie het als een maatschappelijke plicht om ook mensen met een arbeidsbeperking daarvoor in aanmerking te laten komen. Zelf denk ik dat we meer naar buiten kunnen treden om iedereen te laten weten dat ook de sector waterschappen werk maakt van inclusief werkgeverschap. Voor nu is het beginnen in eigen kring, dan ontstaat er vanzelf een olievlekwerking.”

De 4 sectorambassadeurs zullen zich actief inzetten voor het uitdragen en verbreden van commitment op de banenafspraak zowel binnen hun eigen organisatie als op sectoraal niveau.

Inhoud programma
Met een voorhoede aan ambassadeurs bij organisaties in de sector waterschappen, enthousiasmeert het programma Onbeperkte Denkers medewerkers om buiten de eigen bubbel te kijken, te denken en te doen. Het programma betrekt hierbij alle lagen in de organisatie. Centraal hierbij staat het denken in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen. Met een out-of-the-box aanpak, waaronder de inzet van (online) interventies waar onbeperkt denken wordt geprikkeld en geactiveerd zoals een escaperoom, wekelijkse workout voor het brein, en ‘ervaar-het-zelf’-modules. Maar ook door kennis, ervaringen en best practices op te halen en te delen. Op sectoraal niveau en, afgestemd op wensen en behoeften, op organisatieniveau. Om samen binnen de sector waterschappen een inclusieve werkvloer te realiseren en een succes van de banenafspraak te maken.

Lees de interviews met de 4 sectorambassadeurs:

Ineke van Steensel

Patrick Florentinus Robeiro

Gerard Smits

Yoram Bovenkerk