Het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers sector waterschappen’ is een initiatief van het A&O fonds Waterschappen in samenwerking met de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Het initiatief is gericht op belanghebbenden op sectorniveau en binnen organisaties en faciliteert en ondersteunt bij het realiseren van de taakstelling rond de Wet Banenafspraak. Er wordt nauw samengewerkt met het Platform inclusiviteit.

Samen sterker

Word ook een Onbeperkte Meedenker!

Lees meer

De banenafspraak

In 2013 stemde het kabinet in met de wet Banenafspraak. 25.000 Banen in de overheidssector!

Lees de afspraak

Platform inclusiviteit

Meer informatie over het Platform en de Monitor Banenafspraak van het A&O fonds Waterschappen.

Lees meer

Het commitment

Waarmee de top van de organisatie haar betrokkenheid kracht bij kan zetten!

Lees het commitment

Deze organisaties doen al mee

Er sluiten zich steeds meer organisaties aan: zij ondertekenen het commitment!

Bekijk ze allemaal

Lees het persbericht

Over de lancering van Onbeperkte Denkers sector Waterschappen

Lees het bericht