Deze organisaties tekenden het Commitment

De lijst zal blijven groeien!

Waterschap Aa en Maas

Dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas tekende in oktober 2022 het commitment.

Over het commitment

Waterschap Vechtstromen

Secretaris-directeur Richard Andringa van Waterschap Vechtstromen tekende het commitment.

Over het commitment

Waterschap Brabantse Delta

Arthur Meuleman van Waterschap Brabantse Delta tekende op 30 mei 2022 het commitment.

Over het commitment

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoofd P&O Patrick Florentinus Ribeiro tekende op 20 april 2021 als eerste het commitment.

Over het commitment

GBLT

Directeur Ralph de Haan ondertekende op 21 mei 2021 het commitment.

Over het commitment

Hoogheemraadschap van Rijnland

Secretaris-directeur Mariël Middendorp ondertekende 16 juni 2021 het commitment.

Over het commitment

Waterschap Zuiderzeeland

Secretaris-directeur Wouter Slob ondertekende op 13 juli 2021 het commitment.

Over het commitment

Waterschap Noorderzijlvest

Dijkgraaf Bert Middel tekende op 20 augustus 2021 het commitment.

Over het commitment

Hoogheemraadschap van Delfland

Secretaris-directeur Pieter Janssen tekende op 24 maart 2022 het commitment.

Over het commitment