Platform inclusiviteit sector waterschappen

Het platform inclusiviteit van het A&O fonds Waterschappen timmert al een aantal jaren goed aan de weg binnen de sector. Professionals bij waterschapsorganisaties ontmoeten elkaar op het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van inclusiviteit, in het bijzonder over de Wet Banenafspraak. Lees hier meer.

Monitor Banenafspraak

Ieder jaar zet het A&O-fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle waterschapsorganisaties om de voortgang van de Wet banenafspraak te kunnen monitoren: de Monitor Banenafspraak. Lees hier de meest recente resultaten.