Samen sterker

Meedenken of meedoen!

Hoe kan het Onbeperkte Denkers programma het beste aansluiten bij de sectorbrede wensen en behoeften van organisaties in de sector waterschappen? Jij kan het ons vertellen. Word ook een Onbeperkte Meedenker! Meld je aan voor onze denktank

Eerder hield Onbeperkte Denkers een verkenning wat er nodig is om de instroom van mensen met een beperking binnen de sector waterschappen te bevorderen. Lees hier de bevindingen.

Onbeperkte Denkers in actie!

Het Onbeperkte Denkers programma wordt al twee jaar met succes ingezet bij de Rijksoverheid. Nieuwsgierig hoe we bij de Rijksoverheid inclusie van mensen met een beperking stimuleren en faciliteren? Neem een kijkje op rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl